Skal du have lavet VVS-arbejde?

Skal du have lavet VVS-arbejde?

27. mar 2019

Hvis du bruger meget tid sammen med din hest, kan det sikkert være svært for dig at få tid til andre hobbyer. En aktivitet, som du med sikkerhed kan have fordel af at gå op i, er at vedligeholde de VVS-installationer, som er i dit hus. I de fleste hjem vil der før eller senere opstå arbejde i forbindelse med vand-, varme- og sanitetssystemerne, og det er derfor en klar fordel at have erfaring med VVS-arbejde. Hvis du for eksempel skal have opdateret din installation af toilet, er det fordelagtigt at vide hvad en indbygningsciste er. Læs videre her for at finde ud af, hvilke VVS-installationer det er muligt for dig selv at arbejde med, og hvilken type arbejde du skal have professionel hjælp.


Vand-installationer

I Danmark er drikkevandskvaliteten rigtig høj – faktisk en af de højeste i verden. Overalt i landet kan man indvinde grundvand, der kan bruges til rent drikkevand. For at sikre den bedste drikkevandskvalitet er lovgivningen på området meget stram. Lovgivningen skal netop sikre, at vi som forbrugere altid har adgang til rent drikkevand.

Loven siger, at du som forbruger ikke selv må ændre på allerede eksisterende installationer i forbindelse med vand – i stedet skal der en professionel VVS-installatør til. I forlængelse heraf skal du også kontakte en VVS-installatør, hvis du skal udskifte et apparat som for eksempel en vandhane, hvis det nye apparat ikke er af samme type som den, du allerede har installeret.


Vand-installationer, som du selv må arbejde med

I forbindelse med dine vand-installationer er der dog en række opgaver, som du gerne selv må udføre i din bolig.

Du må gerne selv:

  • Tilslutte en bruser med en slange

  • Tilslutte et blandingsbatteri

  • Tilslutte et brusearmatur

  • Udskifte pakninger i armaturer

  • Tilslutte et toilet

  • Tilslutte en vaskemaskine/opvaskemaskine til vandet

Du skal blot huske på, at disse opgaver kun må udføres, hvis selve installationen ikke ændres på, og hvis der samtidig er en afspærringsventil på vandrøret. Endvidere skal alle de materialer, du bruger, være af høj kvalitet. For eksempel skal de være VA-godkendte eller CE-mærkede.


Kloak- og afløbs-installationer

VVS-arbejde med brugt vand skal udføres af en professionel virksomhed. Med brugt vand menes vand, der ledes til afløbet. For at holde miljøforurening ved et absolut minimum, må man kun bruge autoriserede virksomheder til at arbejde med brugt vand. Dertil er det især vigtigt at have tætte kloakker og afløb, så der ikke risikeres rotteangreb. Som forbruger må du dog gerne selv arbejde på afløbs-installationer, hvis de er af simpel karakter og ikke har sundheds- eller miljømæssige risici. Du må eksempelvis gerne installere en tagrende, et såkaldt nedsivningsanlæg, for at føre regnvandet væk fra taget på dit hus eller din garage.


Gas-installationer

Det er særdeles farligt at arbejde med gas-installationer, da der kan være risiko for eksplosioner. Fejlagtige eller mangelfulde  installationer kan også føre til udsivning af kulilte. Det er derfor ekstremt vigtigt, at disse installationer bliver udført korrekt, og du må derfor som forbruger ikke selv foretage ændringer på gas-installationer. I stedet skal du tage kontakt til en autoriseret VVS-installatør. Dette er gældende ved alle former for gas-installationer – både bygas, naturgas, flaskegas samt andre brændbare gasser. Hvis det drejer sig om at skifte en godkendt gasflaske, må du som forbruger gerne selv gøre det.Følg og få notifikationer ved næste blogindlæg


Annonce