Træning med brug af læringsteori

Træning med brug af læringsteori

2305visninger 1 svar | 19. jan 2017

Læringsteori handler ikke blot om hvordan dyrene tænker, men i høj grad også om hvad vi tænker om måden, de tænker på.

Effektiv træning er effektiv, fordi den holder sig indenfor læringsteoriens rammer, ellers ville den ikke være effektiv. Hvis man som træner/rytter forstår grundprincipperne i læringsteorien, bliver det lettere at finde og analysere fejlene såfremt træningen ikke skrider frem som forventet/ønsket.

Heste er individuelle
Hver eneste hest besidder en individualitet, som er bygget op af dens medfødte temperament og de oplevelser den har haft gennem livet. Uanset hvilken race, temperament eller bygning hesten er begavet med fra naturens side, så er træningens succes afhængig af, at træneren forstår at tilrettelægge træningen inden for rammerne af hestens mentale kapacitet. Uanset hvilken disciplin eller type af ridning man ønsker at benytte hesten til, er principperne for indlæring det samme. Med grundlæggende viden om læringsteori kan man træne sympatisk, præcist og effektivt, med så lidt ”ulejlighed” for hesten som muligt og herved skabe villige og tillidsfulde heste, der arbejder i harmoni med træneren.

Et grundfundament i læringsteorien, er forståelsen for det der kaldes betingning. Betingning kan også "oversættes" til træning. Når vi betinger en adfærd, træner vi adfærden.

Betingning kan deles op i to dele. Det der kaldes operant betingning og det der kaldes klassisk betingning.

Operant betingning.
En god huskeregel for operant betingning er, at det betyder, at noget "opererer" med konsekvens fra omgivelserne. Den konsekvens kan være henholdsvis god eller dårlig og vil deraf enten øge eller mindske sandsynligheden for en gentagelse af adfærden. Hvis hesten snuser til stødhegnet og får stød, så er konsekvensen af at stikke mulen hen til hegnet dårlig og det mindsker hestens motivation for at gentage adfærden. Den bliver operant betinget til at holde sig væk fra hegnet. Hvis der ikke var strøm i hegnet og heste fik fat i en lækker tot græs, ville det være en god konsekvens og hestens motivation for at stikke hovedet under hegnet ville øges.

Når du træner din hest, er det vigtigt, at du hele tiden tænker over hvordan hesten oplever konsekvensen af sin adfærd og hvis du sørger for at der er gode konsekvenser ved den ønskede adfærd, så vil du få mere af den.

Klassisk betingning
Den anden form for betingning, som kaldes klassisk betingning arbejder via association. Når en ubetydelig stimulus (påvirkning) får sin betydning ved at blive associeret med noget andet, kaldes det for klassisk betingning. Hjem-is bilen, som ringer med klokken er et godt eksempel. I starten har det ikke betydning for os, at vi hører en klokke ringe, men når vi lærer at det hænger sammen med isbilen, ved vi at lyden af klokken = der kommer is.

Et helt almindeligt eksempel fra dagligdagen i stalden, kan være lyden af fodervognen i foderrummet. Lyden i sig selv, har ingen betydning i starten, men hestene lærer, at efter dén lyd kommer der mad. Efter nogle fodringsgange begynder de herefter at reagere på lyden. Lyden har fået betydningen ’mad’. Hvis det skaber problemer, at der er nogle heste som reagerer kraftigt på at du går ind i foderrummet, så kan du afkoble associationen igen, ved at gå ind i foderrummet og skramle med bøtterne mange gange uden at fodre bagefter. Så mister lyden sin betydning.

Sådan er det også med f.eks vores lydsignaler når vi rider. "Hyp" og "prrr" signaler har ingen betydning for hestene, før vi lærer dem hvad de betyder. Hesten lærer at "prrr" betyder stop ved, at vi siger lyden lige inden eller samtidigt med at vi stopper den og sørger for en god konsekvens når hesten stopper f.eks eftergift, ros eller godbid. Det samme med "hyp lyd" lærer hesten at det betyder fremad, ved at vi siger det lige inden eller præcis samtidigt med at vi driver den frem med schenklen, pisken, tovet eller andet.

Hvis du kommer til at bytte om på rækkefølgen, så kan det være derfor at din hest går frisk frem når du har pisken med, men er "doven" når du ikke har pisken med.. Så er det pisken der er blevet selve signalet, men hvis du træner "hyp lyden" i den rigtige rækkefølge, så får du skabt en klassisk betingning og kan fremadrettet klare dig uden pisken.

Hvis du bruger lydene uden at følge op med den hjælper, der sørger for at hesten udviser den ønskede adfærd, så svarer det til at rasle i foderrummet uden at give mad,- Det afkobler forbindelsen og lyden mister sin betydning.  

I modsætning til operant betingning, hvor det ofte er lidt lettere at gennemskue hvilke konsekvenser, der har været med til at betinge en given adfærd, så kan det være sværere med hensyn til klassisk betingning. Hesten er fra naturens hånd meget dygtig til at læse helt små signaler/nuancer, som mennesket måske ikke lægger mærke til, hvilket betyder at vi nogle gange kan undre os over adfærd vi selv har betinget/fremtrænet ;-)

Årsagen til ”uforklarlig adfærd” kan ofte findes i nogle klassisk betingede responser vi ikke har været opmærksomme på, så måske er det der, du skal lede, hvis du har brug for at justere i din træning.

God fornøjelse :-)


Følg og få notifikationer ved næste blogindlæg


Kommentarer på:  Træning med brug af læringsteori
Kommentér på:
Træning med brug af læringsteori
LineOlsen
LineOlsen (Kommerciel blogger)
Oprettet 23. mar
LineOlsen
LineOlsen (Kommerciel blogger)
Oprettet 13. mar
x