Kæphesten Danmark

Medlemmer: 1
Oprettet: 03-01-2020
Admin: Kæphesten Danmark
Hej & Velkommen til Kæphesten Danmark

Vedtægter for Kæphesten Danmark ( 2019/November)
Paragraf 1.
Vi hedder Kæphesten Danmark ( KD)
Vores hjemsted er i Haslev 4690
CVR 40954902 kontakt tlf 22444916 modtager opkald og sms ml kl.13 og 15 på hverdage og hele dagen under stævner.

Paragraf 2
Foreningens mål er, at fremme Kæpheste sporten i alle afskygninger.
Fremme det sociale fællesskab på kryds og tværs af landet.
Skabe et sammenhold og opbakke børn og unge i deres interesser,
hvor der både er mulighed for at skabe nye venskaber,konkurrencer og opfylde drømme om stævner i forskellige stilarter, hvor man kan vinde flotte rosetter, medaljer,pokaler,æresbånd,diplomer osv.
deltagerne ved stævnerne bliver inddelt i alderskatagorier.
( der er også voksenklasser )

Paragraf 3:
Bestyrelsen skal bestå af 3-5 medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer, samt 1-2 suppleanter.
Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valg.
Bestyrelsen vælges fremadrettet på en general forsamling
Formanden og næst-formanden for 4 år, og resten for et år ad gangen.
Ved første stiftende general forsamling vælges dog kun 3, formand, næstformand og kasser.
Ved ordinær general forsamling vælges yderligere 2 medlemmer og evt 1-2 suppleanter.

Paragraf 4 : Formand, næst formand og kasser har tegningsretten.

Paragraf 5: Procedure for vedtægtsændringer kan til enhver tid ændres af bestyrelsen, eller på en general forsamling , hvis det er til medlemmernes fordel.

Paragraf 6: Anvendelse af foreningens midler og evt overskud ved evt ophør af foreningen, overgår til hestens håb på Lolland eller lignende heste rednings foreninger.

Paragraf 7:
Betingelser for medlemskab. alle kan optages som medlem, såfremt de har interesse i foreningens formål på de gældene vilkår.
Alle medlemmer over 18 år er stemmeberettiget.

Paragraf 8:
Kontigentets størrelse fastsættes hvert år på hvert års ordinære generalforsamling.
Kontigentet betaltes for et regnskabsår ad gangen.
Regnskabet går fra November til November.
Kontigent børn 120 kr
Kontigent voksen 80 kr
Støttemedlem/passiv medlemskab : 100 kr
En-dags medlemskab ved stævner (gælder kun ikke-medlemmer ): 50 kr
Støttemedlemmer er IKKE stemmeberettiget.
Hvis man ikke melder sig ud af foreningen, men undlader at betale og derefter ønsker genindmeldelse inden for 2 år,vil indmeldelses gebyret være dobbelt.

Paragraf 9 :
Hverken bestyrelsen eller medlemmer kan på noget tidspunkt drages personligt til ansvar over for foreningens økonomiske forpligtelser.
Foreningen kan ikke på noget tidspunkt stilles til ansvar for evt skader der påføres materialer eller mennesker i forbindelse med arrangementer/stævner i foreningens regi.

Paragraf 10 :
Alle aktiviteter, arrangementer og stævner mm vil blive slået op på foreningens facebook side og gruppe.

Paragraf 11 :
Alle medlemmer skal bidrage til arrangementernes afholdelse, ved de tilmeldte medlemmer arbejder frivilligt og ulønnet før, under og efter hvert arrangement.via
Hjælpelister.

LÆS MERE PÅ FACEBOOK - Vi har både en side og en gruppe på Facebook!
Gruppens betingelser

1. Ordentlig opførsel generelt!
2. Ingen racistiske eller på anden måde stødende kommentarer!
3. Reklamer for andre hjemmesider er ikke tilladt
4. Kommercielle emner er ikke tilladt

Søg i gruppens forum

Seneste annoncer fra gruppen

Se alle annoncer fra gruppen
Annonce